English | Hepgor gwe-lywio

Gostyngiadau ac Eithriadau


Os hoffech wneud cais am ostyngiad ar eich treth y cyngor neu am gael eich eithrio rhag talu Treth y Cyngor, neu os ydych am roi gwybod i ni am newid i ostyngiad/eithriad yr ydych yn ei dderbyn yn barod, cwblhewch y ffurflen isod.

 

Teitl:


 

Enwau Cyntaf:


 

Cyfenw:


 

Cyfeirnod Treth y Cyngor:  


Cyfeiriad:


hawl gennyf i


o (dd/mm/yy)Oherwydd:


Rhif Ffn Yn Ystod Y Dydd:  


 

Eich Cyfeiriad E-bost:

 

   

 

Ar gyfer rhai gostyngiadau / eithriadau mae'n bosibl y bydd angen i chi anfon gwybodaeth ychwanegol atom, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yn union sydd ei angen.