English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    05/01/15

14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (Wedi Ohirio o'r 11/12/14) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    06/01/15

13:30 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TD, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    07/01/15

10:00 to  13:00  Is Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau (Cyllidol) - Cynghorwyr - GD,HALE,DMJ,AL,DP,DMC, WGT, JW, TB, WJWE, AGM, DWHR - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    08/01/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu - Cynghorwyr - AD, LDE, JKH, JT, DEW, JSW, TB,I JJ, HIJ,TT,TD,PEMJ,MKT - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    09/01/15

09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Apelau - Cynghorwyr - JKH,GOJ,SET,APC,BALR,SMA,DWHR - KJT Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Apelau. Cyng. JKH, GOJ, SET, APC, BALR, SMA, DWHR - KJT. Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    12/01/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - Cynghorwyr - AD,LDE, WJL, ADTS, DEW, DJRB, APC, KPT, WGT, DBD,JAD,IJJ,AJ,JPJ - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    13/01/15

14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio - Cynghorwyr JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC,TD, AWJ,KPT,MKT,D BD, IWD,IJJ, HIJ,TT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    14/01/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir - Holl aelodau - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    15/01/15

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    16/01/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Cymunedau - ADH, SET, JO, GBT, JT, DMC, SLD, AWJ, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT - GM Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    19/01/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    20/01/15

10:00 to  13:00  Is Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    21/01/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cynghorwyr - TTD, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, IWD, EGT, SMC, SMA, DJRL, LDE - KJT Ystafell 1, Neuadd y Dre, Llanelli


Iau    22/01/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cynghorwyr - CAC, JMC, WGH, GOJ, JEW, DJRB,TD, JDJ,PEMJ,SMA,IWD,DWHR,TT - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    23/01/15

10:30 to  13:00  Panel Heddlu Dyfed Powys a Troseddu - GM Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    27/01/15

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    29/01/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio - Cynghorwyr - JMC, ED,WTE,DMJ,WJL,AL,JO,APC,TD, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT - MET Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo