English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r AgendaIau    02/10/14

14:30 to  17:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi A – Cyfarwyddwyr - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    06/10/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau (Cyng. GD, HALE, DMJ, AL, DP, DMC, GNRE, WGT, JW, WJWE, AGM, DWHR, TB) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    07/10/14

10:00 to  17:00  WEDI'I SYMUD I 10/10/14 - Is Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    08/10/14

10:00 to  13:30  Link to Agenda Item Cyngor Sir (Holl Aelodau) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    09/10/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    10/10/14

10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO Is-Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    13/10/14

11:00 to  12:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng. KM, TegD, PAP, WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JaneT) - GM Neuadd Rhys Pritchard, Llanymddyfri


Mawrth    14/10/14

10:00 to  17:00  Wedi'i ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    15/10/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    16/10/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu (Cyng. AD, LDE, JKH, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TT, WDT, TerryD, GNRE, PEMJ, MKT) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    17/10/14

09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo - 09.45 y.b. - Pwyllgor Apelau (Cyng. GOJ, JO, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd (Cyng. AD, LDE, WJL, ADTS, DEW, DJRB, APC, KPT, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    20/10/14

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (Cyng. TTD, ED, GT, SET, JSW, SLD, EM, BALR, JW, TB, IWD, AJ, WDT, SMC) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    21/10/14

14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    23/10/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Is Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    24/10/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (Cyng. CAC, JMC, WGH, GOJ, JEW, DJRB, JDJ, PEMJ, EM, SMA, IWD, DWHR, TT, JPJ) - GM Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    28/10/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    31/10/14

10:30 to  14:00  Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - GM Committee Room A, Neuadd y Sir, LLANDRINDODALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda