English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    02/05/16

09:00 to  17:00  SWYDDFEYDD AR GAU NULL


Mawrth    03/05/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Safonau - CyngSMA, BALR, GBT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    05/05/16

09:30 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu 'B' - MSD (Cyng AD,JSW,TB,TT,PEMJ) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    06/05/16

10:00 to  13:00  WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Cymunedau - Cyng JMC, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, TegD, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    09/05/16

09:00 to  09:30  Bwrdd Gweithredol - Cyng ED, DMJ, PAP, HALE, LDE, MG, GOJ, TJJ, LMS, JT- MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    10/05/16

13:30 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    11/05/16

10:00 to  13:00  Cyngor Sir - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    12/05/16

09:30 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Apelau - Cyng WGH, JKH, SET, BALR, JW, SMA, JPJ - MSD Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    13/05/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - Cyng AD, WJL, ADTS, SET, DEW, APC, DCE, PME, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ - MH Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  14:00  Panel Heddlu & Throsedd Dyfed Powys - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    16/05/16

10:00 to  17:00  Pwyllgor Archwilio - Cyng -GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cyng TTD, WTE, DJRL, GT, JSW, KM, EM, BALR, JW, SMA, IWD, EGT, HIJ, SMC - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    17/05/16

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu "A" (Wedi'i ail-ymgynnull o'r 26/) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    18/05/16

10:00 to  18:00  Gwrandawiad Cynllunio - Rhiw Las Appeal - Stephanie x5050 (10/02/16) Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
11:00 to  17:00  Cyngor Sir - Cyfarfod Blynyddol - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    19/05/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Trwyddedu Cyng.AD, JMC, JKH, DJRL, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TomT, TerryD, PME, PEMJ, MKT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  18:00  WEDI'I GANSLO - Gwrandawiad Cynllunio - Henfryn Farm Enforcement Appeal - Stephanie x5050 (18.11.15) Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    20/05/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - CyngWTE, DP, TerryD, JDJ, HBS - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    23/05/16

10:00 to  13:00  WEDI SYMUD I'R PRYNHAWN - Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol - Cyng. ED, DMJ, PAP, HALE, LDE, MG, GOG, TJJ, LMS, JaneT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  14:30  Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cyfarfod ar y Cyd - MH Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:30 to  17:00  Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cyng *CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, JW, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR, TT - MH Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    24/05/16

09:00 to  17:00  Pwyllgor Apelau - Cyng WGH, JKH, SET, BALR, JW, SMA, JPJ Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    26/05/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT. - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    30/05/16

09:00 to  17:00  SWYDDFEYDD AR GAU NULLALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo