English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    01/02/16

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol (Cyffredin & Cyllid) - Cyng ED, DMJ, PAP, HALE, MG, GOG, TJJ, LMS, JaneT, LDE - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    02/02/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    03/02/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Cyng GD,AD,AL,DP,DEW, RT, JSE, DJRB, AWJ, TB, WJWE, AGM, DWHR - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    04/02/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT- MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    05/02/16

09:30 to  17:00  WEDI I GANSLO Pwyllgor Apelau - Cyng WGH, JKH, SET, BALR, JanW, SMA, JPJ - MSD Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  WEDI I GANSLO Pwyllgor Apelau - Cyng WGH, JKH, SET, BALR, JanW, SMA, JPJ - MSD Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  12:30  Pwyllgor ar Y Cyd ERW - KJT Y Llwyfan, Carmarthen
09:30 to  17:00  WEDI I GANSLO Pwyllgor Apelau - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mercher    10/02/16

10:00 to  13:00  Cyngor Sir - Holl Aelodau - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    11/02/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cyng. CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR, TT, JW, GOJ - BD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    12/02/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Cymunedau - Cyng JMC, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, TegD, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:30 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Panel Heddlu & Throsedd Dyfed Powys - Cyng PEMJ , WGH, WJWE - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    16/02/16

12:30 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    17/02/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Trwyddedu - Cyng AD, JMC, JKH, DJRL, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TT, TerryD, PME, PEMJ, MKT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    18/02/16

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  WEDI'I OHIRIO TAN Y 18/03/2016 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Cyng *WTE,DP, TerryD, JDJ, HBS - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    22/02/16

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    23/02/16

10:00 to  17:00  Cyngor Sir (Cyllid Corfforaethol & PPS) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    24/02/16

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    26/02/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - Cyng. AD, WJL, ADTS, DEW, SET, APC, PME, WGT, DCE, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ - MH Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    29/02/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cyng TTD, WTE, DJRL, GwynethT, JSW, KM, EM, BALR, JanW, SMA, IWD, EGT, HIJ, SMC Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo