English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloIau    02/04/15

09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Apelau (Cyng JKH, GOJ, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Cymunedau (Cyng. ADH, SET, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, AWJ, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    03/04/15

09:00 to  16:30  SWYDDFEYDD AR GAU GWENER Y GROGLITH


Llun    06/04/15

09:00 to  17:00  SWYDDFEYDD AR GAU LLUN Y PASG


Mawrth    07/04/15

11:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio -Ymweliadau Safle (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, ) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    08/04/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd (Cyng. AD, LDE, WJL, ADTS, DEW, DJRB, APC, KPT, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ) - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    09/04/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu (Cyng AD, LDE, JKH, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TT, , TerryD, PEMJ, MKT) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    13/04/15

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng. KM, TegD, PAP, WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JaneT) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    15/04/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    16/04/15

10:00 to  17:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (Cyng. TTD, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, IWD, EGT, SMC, SMA, DJRL, LDE) - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    17/04/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (Cyng. CAC, JMC, WGH, GOJ, JEW, DJRB, TerryD, JDJ, PEMJ, SMA, IWD, DWHR, TT) - GM Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mercher    22/04/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Is-Bwyllgor Trwyddedu "A" - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    23/04/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    27/04/15

14:30 to  17:00  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - MET Ystafell Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    28/04/15

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    30/04/15

10:00 to  17:00  Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau (Cyng. GD, HALE, DMJ, AL, DP, DMC, WGT, JW, TB, WJWE, AGM, DWHR) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo