English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    04/07/16

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    05/07/16

12:30 to  17:00  WEDI I GANSLO Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    07/07/16

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    08/07/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Archwilio - Cyng HALE, GBT, DEW, CPH, JDJ, WGT, AGM, EGT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    12/07/16

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    13/07/16

10:00 to  17:00  Cyngor Sir - Holl Aelodau - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    14/07/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Cyng GD, JKH, ALDP, DEW, DJRB, JSE, AWJ, RT, TB, WJWE, AGM, DWHR - MH Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    15/07/16

13:30 to  15:30  Pwyllgor ar Y Cyd ERW - MET Y Llwyfan, Carmarthen


Mawrth    19/07/16

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    20/07/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Cymunedau - Cyng JMC, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, TegD, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    21/07/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    22/07/16

10:30 to  13:00  Panel Heddlu & Trosedd Dyfed Powys - KJT Y Siambr, Neuadd y Sir, Aberaeron


Llun    25/07/16

10:00 to  11:00  WEDI'I SYMUD I'R 26/07/ Bwrdd Gweithredol - Cyng. ED, DMJ, PAP, HALE, LDE, MG, GOG, TJJ, LMS, JaneT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    26/07/16

10:00 to  11:30  Bwrdd Gweithredol - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    28/07/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Trwyddedu Cyng. AD, JMC, JKH, DJRL, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TerryD, PME, PEMJ, MKT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo