English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r AgendaMawrth    02/09/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    03/09/14

10:00 to  13:00  (symud i 18/09/14) Pwyllgor Craffu Cymunedau - Cyng ADH, JKH, JO, GBT, JThomas, TB, DMC,AWJ,SM,WRAD,HIJ,HBS,WRAD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    04/09/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu - Cyng AD, LDE, JKH , JThomas, DEW, JSW, TDavies, GNRE, PEMJ ,MKT, IJJ, HIJ, TT, WDT, TB - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    08/09/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - Cyng AD, LDE, WJL, ADTS , DEW, DJRB, APC, K PT, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    09/09/14

09:30 to  17:00  WEDI'I GANSLO Pwyllgor Apelau (9.45 yb) Cyng GOJ, JO, SET, CPH, BALR, SMA, DWHR Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    10/09/14

09:00 to  18:00  Gwrandawiad Apel Cynllunio - - Stephanie2620 Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  10:00  Link to Agenda Item 9. 40 a.m. Pwyllgor Penodi Aelodau - Cyng ADTS, JEW, JSW, SLD, JW, WRAD, PMH, JPJ - MSD Ystafell Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:30  Link to Agenda Item Cyngor Sir - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  14:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi A – Cyfarwyddwyr Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:30 to  15:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    11/09/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC ,ED, WTE, DMJ,WJL,AL,JO,APC ,TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD,IJJ,HIJ, TT,WDT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    12/09/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau - Cyng SMA, GBT, GNRE - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    15/09/14

11:00 to  12:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol - Cyng KM, TD, PAP, WKD,JSE,DCE,MG,TJJ,LMS,JT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    16/09/14

10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO Is Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    17/09/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cyng TTD, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, EGT, IWD, WDT, SMC, SMA, DJRL, LDE) - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    18/09/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item (symud o 03/09/14) Pwyllgor Craffu Cymunedau (Cyng. ADH, SET, JO, GBT, JeffT, TB, DMC, AWJ, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT) - Matthew, 6121 (29.01.14) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    19/09/14

10:00 to  13:00  WEDI'I OHIRIO Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Cyng WTE, DP, DMC, JDJ, HBS - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    23/09/14

09:30 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) - CyngJMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD ,IWD, IJJ, HIJ, TT,WDT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    24/09/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Is Bwyllgor Trwyddedu 'B' [Cyng. AD,DEW,TB,TT,PEMJ] - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    25/09/14

10:00 to  13:00  Wedi Symud i 30ain Medi 2014 - Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cyng SMA, DJRB, CAC, JMC, IWD, TerryD, WGH, JDJ, GOJ, PEMJ, DWHR, TT, JEW - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    26/09/14

10:00 to  17:00  Pwyllgor Archwilio - Cyng.HALE, DMJ, DEW, CPH, JDJ, WGT, AGM, EGT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    30/09/14

09:00 to  18:00  Ymchwiliad Apel Cynllunio - Stephanie2620 Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cyng SMA, DJRB, CAC, JMC, IWD, TerryD, WGH, JDJ, GOJ, PEMJ, DWHR, TT, JEW - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda