English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r AgendaMawrth    01/07/14

13:30 to  17:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    03/07/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    04/07/14

10:00 to  13:00  Wedi symud i 21.07.14 - Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (Cyng. TTD, LDE, DJRL, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, SMA, IWD, EGT, WDT, SMC) - Matthew, 6121 Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    08/07/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (Cyng. SMA, DJRB, CAC, JMC, IWD, TerryD, WGH, JDJ, GOJ, PEMJ, DWHR, TT, JEW) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    09/07/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir (Holl Aelodau) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    10/07/14

09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo - 09.45 y.b. - Pwyllgor Apelau (Cyng. GOJ, JO, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    11/07/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Archwilio (Cyng. HALE, DMJ, DEW, CPH, JDJ, WGT, AGM, EGT) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    15/07/14

10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO Is Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    17/07/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    21/07/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (Cyng. TTD, GT, JSW SLD, EM, BALR, JW, EGT, IWD, WDT, SMC, SMA, DJRL, LDE) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    22/07/14

10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    24/07/14

14:00 to  18:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi A – Cyfarwyddwyr Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    25/07/14

10:00 to  14:00  Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - KJT Siambr, Neuadd y Sir, ABERAERON
10:00 to  16:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau (Cyng. GD, HALE, DMJ, AL, DP, DMC, GNRE, WGT, JW, WJWE, AGM, DWHR, TB) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    28/07/14

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng. KM, TegD, PAP, WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JaneT) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    29/07/14

09:30 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    31/07/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda