English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    02/03/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (Cyng TTD, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, IWD, EGT, WDT, SMC, SMA, DJRL, LDE) - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    03/03/15

10:00 to  13:00  Wedi i ganslo Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    05/03/15

09:30 to  13:00  Pwyllgor Apelau (Cyng JKH,GOJ,SET,APC,BALR,SMA,DWHR) - KJT Ystafelloedd Bwyllgor 1 a 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    06/03/15

10:00 to  12:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir (Treth Cyngor a PPS) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
12:00 to  12:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi Aelodau - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    09/03/15

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng KM, TD, PAP,WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JT) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    10/03/15

12:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Cynllunio - Ymweliadau Safle (Cyng JMC, ED, WTE,DMJ,WJL,AL,JO,APC,TD, AWJ,KPT,MKT,DBD,IWD,IJJ,HIJ,TT) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    11/03/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (Cyng CAC, JMC, WGH, GOJ, JEW, DJRB, TD, JDJ, PEMJ, SMA, IWD, DWHR, TT) - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Pwyllgor ar y Cyd ERW Y Llwyfan, Caerfyrddin


Iau    12/03/15

08:30 to  17:30  Wedi ei symyd o 03/03 - Gwrandawiad Apelio Cynllunio - Dim aelodau (Stephanie2620) 171214 Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    13/03/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau (Cyng SMA,GBT,JW) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    17/03/15

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    20/03/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau (Cyng GD, HALE, DMJ, AL, DP, DMC, WGT,JW, TB, WJWE, AGM, DWHR) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    24/03/15

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    26/03/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Cyng JMC, ED, WTE, DMJ, WJL,AL,JO, APC,T D, AWJ, KPT,MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    27/03/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Archwilio (Cyng HALE,DMJ,DEW,CPH,JDJ,WGT,AGM,EGT) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    31/03/15

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  14:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth - Cyng ED, LDE, WTE, AWJ, KM, SM, JAD, PAP, HBS - MSD Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo