English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloMercher    01/07/15

10:00 to  18:00  Appelau Cynllunio - Dim cyng (Stepahanie2620) 030215 Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    02/07/15

10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO Is Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    03/07/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd. Cyng.TTD, WTE, DJRLl, GT, JSW, KM, EM, PME, JW, SMA, IWD, EGT, HIJ, SMC - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:30 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    06/07/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant. Cyng. CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, WKD, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR, TT - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mercher    08/07/15

10:00 to  12:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
12:00 to  14:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi Aelodau Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    09/07/15

09:30 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Apelau. Cyng. WGH, JKH, SET, BALR, JW, SMA, JPJ - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Apelau. Cyng. WGH, JKH, SET, BALR, JW, SMA, JPJ - MET Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Apelau. Cyng. WGH, JKH, SET, BALR, JW, SMA, JPJ - MET Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    10/07/15

10:00 to  16:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Archwilio. Cyng. HALE, GBT, DEW, CPH, JDJ, WGT, AGM, EGT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    13/07/15

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng. ED, DMJ, PAP, HALE, LDE, MG, GOJ, TJJ, LMS, JaneT) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    14/07/15

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    16/07/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio. Cyng. JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT. - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    20/07/15

09:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO - Panel Apel Addysg Ystafelloedd 1 & 3 Neuadd y Dref, Llanelli


Mawrth    21/07/15

09:30 to  17:00  Link to Agenda Item Is Bwyllgor Trwyddedu "C" (Cyng JMC/TD/JKH/IJJ/DJRLl) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Apel Gorfodaeth Ty Picton - Dim aelodau (Steph2620) 040315 Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    23/07/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu ar y Cyd Cymunedau ac Gofal Cynmdeithasol ac Iechyd -TTD,WTE,DJRL,GT, SW, KM, EM, PME,JW, SMA, IWD, EGT, HIJ, SMC , JMC, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, TegD, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT Siambr, Neuadd y Sir Caerfyrddin


Gwener    24/07/15

10:00 to  16:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. Cyng. GD, AD, AL, DP, DEW, DMC, JSE, AWJ, JW, TB, WJWE, AGM, DWHR - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:30 to  16:30  Panel Heddlu a Throsedd Dyfed Powys - Cyng PEMJ, WGH, WJWE-MET Siambr, Neuadd y Sir, Aberaeron


Llun    27/07/15

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng. ED, DMJ, PAP, HALE, LDE, MG, GOJ, TJJ, LMS, JaneT) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    28/07/15

09:30 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle). Cyng. JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    29/07/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    30/07/15

10:00 to  14:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo