English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloMawrth    01/09/15

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol - Cyng ED, DMJ, PAP, HALE, MG, GOG, TJJ, LMS, JaneT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    02/09/15

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
13:30 to  17:00  Pwyllgor Penodi A - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol (ED, WTE, WGH, DMJ, JEW, JSW, CPH, PEMJ, KM, BALR, WGT, WJWE, MG, PAP, HBS & LMS) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    03/09/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu - Cyng *AD, JMC, JKH, DJRL, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TT, TerryD, PME, PEMJ, MKT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol ar gyfer Tai Cyng Linda Evans - KJT Ystafell 65, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    04/09/15

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol ar gyfer Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio - Cyng LMS - MET I'W GADARNHAU
13:30 to  17:00  Pwyllgor Penodi A – Cyfarwyddwyr yr Amgylchedd (ED, WTE, WGH, DMJ, JEW, JSW, CPH, PEMJ, KM, BALR, WGT, WJWE, MG, PAP, HBS & LMS) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    07/09/15

09:30 to  12:30  Wedi Symud i 29ain Medi 2015 - Pwyllgor ar y Cyd ERW - Consortiwm De Orllewin a Chanolbarth Cymru Y Llwyfan, Caerfyrddin


Mawrth    08/09/15

09:30 to  13:00  WEDI'I GANSLO. Pwyllgor Apelau - Cyng *WGH, JKH, SET, BALR, JanW, SMA, JPJ - MET Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    09/09/15

10:00 to  17:00  Cyngor Sir - Holl Aelodau - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Pwyllgor Penodi Aelodau - Cyng ADTS, JEW, JSW, SLD, BALR, WRAD, PMH, JPJ - MSD Ystafell Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    10/09/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    11/09/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Safonau - Cyng SMA, BALR, GBT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    14/09/15

14:00 to  15:00  Pwyllgor Craffu Cymunedau / Cynllunio ar y Cyd - Cyng JMC,WTE,JKH,WJL,AL,JO,JSW,APC,TerryD,DCE,AWJ,KM,MKT,DBD,IWD,JAD, IJJ,HIJ,TT,GBT,JeffT,DMC,SLD,TegD,SM,WRAD,HBS,EGT - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
15:00 to  17:00  Pwyllgor Craffu Cymunedau - Cyng JMC, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, TegD, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    15/09/15

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    16/09/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -Cyng TTD, WTE, DJRL, GT, JSW, KM, EM, PME, JW, SMA, IWD, EGT, HIJ, SMC - BD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    18/09/15

10:00 to  13:00  WEDI SYMUD I 25/09 - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Cyng *WTE,DP, TerryD, JDJ, HBS Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  11:00  Cyd Bwyllgor Craffu A+P a AGC - Cyng AD, WJL, ADTS, DEW, SET, APC, KPT, WGT, DCE, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ, CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, WKD, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR,TT - MH Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
11:00 to  12:00  Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol ar gyfer Addysg a Phlant - Cyng Gareth O Jones - MSD Ystafell Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
11:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - Cyng. AD, WJL, ADTS, DEW, SET, APC, KPT, WGT, DCE, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ - MH Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    22/09/15

12:30 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    23/09/15

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    24/09/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cyng CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, WKD, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR,TT - BD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    25/09/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Cyng TD/WTE/JDJ/DP/HBS - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    28/09/15

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol - Cyng ED, DMJ, PAP, HALE, MG, GOG, TJJ, LMS, JaneT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    29/09/15

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Pwyllgor ar Y Cyd ERW - KJT Y Llwyfan, Caerfyrddin


Mercher    30/09/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Archwilio - Cyng HALE, GBT, DEW, CPH, JDJ, WGT, AGM, EGT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo