English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r AgendaMawrth    01/04/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    02/04/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu (Cyng. AD, LDE, JKH, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TT, WDT, TerryD, GNRE, PEMJ, MKT) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    03/04/14

09:30 to  17:00  Wedi'i Ganlso - 09.45 y.b. - Pwyllgor Apelau (Cyng. GOJ, JO, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    04/04/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Cymunedau (Cyng. ADH, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, AWJ, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT) - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau - Cyng SMA, GBT ,Jan W - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    07/04/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd (Cyng. AD, LDE, WJL, ADTS, DEW, DJRB, APC, KPT, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    08/04/14

14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    09/04/14

10:00 to  17:00  WEDI SYMUD I 15/04/14 - Cyngor Sir (Holl Aelodau) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    10/04/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (Cyng. TTD, ED, GT, SET, JSW, SLD, EM, BALR, JW, EGT, IWD, AJ, WDT, SMC) - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu -0 KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    11/04/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (Cyng.SMA, DJRB, CAC, JMC, IWD, TerryD, WGH, JDJ, GOJ, PEMJ, DWHR, TT, JEW ) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    15/04/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir (Holl Aelodau) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    16/04/14

10:00 to  12:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Cyng WTE, DP, DMC, JDJ, HBS Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    17/04/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    18/04/14

09:00 to  17:00  SWYDDFEYDD AR GAU GWENER Y GROGLITH


Llun    21/04/14

09:00 to  17:00  SWYDDFEYDD AR GAU LLUN Y PASG


Mercher    23/04/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    24/04/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    25/04/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau (Cyng. GD, HALE, DMJ, AL, DP, DMC, GNRE, WGT, JW, WJWE, AGM, DWHR, TB) - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:30 to  14:00  Panel Heddlu a Thorseddu Dyfed Powys (Cyng. PEMJ, PAP, WGH) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    28/04/14

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng. KM, TegD, PAP, WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JaneT) Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda