English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloMawrth    04/11/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    06/11/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio - MSD (JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    10/11/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Cymunedau - GM (ADH, SET, JO, GBT, JT, DMC, SLD, AWJ, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    11/11/14

09:30 to  17:00  WEDI'I GANSLO 09.45 yb - Pwyllgor Apelau - GM (GOJ, JO, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mercher    12/11/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir (Pob Aelod) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    13/11/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - MET (AD, LDE, WJL, ADTS, DEW, DJRB, APC, KPT, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    14/11/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (wedi symud o'r 21ain Tachwedd) MSD -Cyng SMA, DJRB, CAC, JMC, IWD, TerryD, WGH, JDJ, GOJ, PEMJ, DWHR, TT, JEW Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    17/11/14

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol - MSD (KM, TD, PAP, WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JT) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    18/11/14

14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio - MET (JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TD, GNRE, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, WDT) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    19/11/14

10:00 to  17:00  Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    20/11/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - MET (TTD, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, EGT, IWD, WDT, SMC, SMA, DJRL, LDE) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    21/11/14

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (wedi symud i 14eg tachwedd)Cyng SMA, DJRB, CAC, JMC, IWD, TerryD, WGH, JDJ, GOJ, PEMJ, DWHR, TT, JEW Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    24/11/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - MSD (GD, HALE, DMJ, AL, DP, DMC, GNRE, WGT, JW, WJW, AGM DWHR, TB) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    25/11/14

10:00 to  17:00  WEDI'I GANSLO Is Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    27/11/14

10:00 to  17:00  Pwyllgor Trwyddedu - wedi symud i 2ail Rhagfyr Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    28/11/14

10:00 to  13:00  WEDI I GANSLO Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - KJT (WTE, DP, DMC, JDJ, HBS) Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo