English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloMawrth    02/08/16

12:00 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
13:30 to  17:00  Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mercher    03/08/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    09/08/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    16/08/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    18/08/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio- KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    23/08/16

11:00 to  13:00  Bwrdd Gweithredol - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    24/08/16

10:00 to  13:00  IWEDI'I GANSLO. s-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    29/08/16

09:00 to  17:00  SWYDDFEYDD AR GAU NULL


Mawrth    30/08/16

13:30 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    31/08/16

10:00 to  13:00  Is-Bwyllgor Trwyddedu -(Cyng JMC/TerryD/JKH/IJJ/DJRLl) - MET Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo