English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    01/12/14

09:30 to  10:30  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol Ystafell 1, Neuadd y Dre, Llanelli


Mawrth    02/12/14

10:00 to  13:00  Is Bwyllgor Trwyddedu - Wedi symud - 3ydd Rhagfyr 2014 Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu (Edi symud o'r 27/11/14) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    03/12/14

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Pwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    04/12/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio - GM -Cynghorwyr - JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO ,APC, TD, AWJ,KPT,MKT,DBD,IWD,IJJ,HIJ,TT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau - MET [Cyng.SMA/APC/GBT] Ystafell Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    05/12/14

10:00 to  13:00  (symud i 4/12/14) Pwyllgor Safonau - Cynghorwyr - SA,GBT,JW Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    09/12/14

09:30 to  13:00  Pwyllgor Apelau - GM Cynghorwyr - JKH,GOJ,SET,APC,BALR,SMA,DWHR Ystafelloedd Bwyllgor 1 a 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Is Bwyllgor Trwyddedu 'B' [Cyng. TT,TB,AD,DEW,PEMJ] - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    10/12/14

09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo - 9.40 a.m. Pwyllgor Penodi Aelodau - KJT Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    11/12/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - GM - Cynghorwyr - TTD, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, IWD, EGT, SMC, SMA, DJRL, LDE (Wedi Ohirio i 5/1/15) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    12/12/14

09:30 to  10:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Cymunedau (Ailgynnull o'r 10fed Tachwedd)) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Cymunedau - KJT- Cynghorwyr - ADH, SET, JO, GBT, JT, DMC, SLD, AWJ, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth (Cynghorwyr ED, JAD, LDE, WTE, AWJ, KM, SM, PAP, HBS) Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    15/12/14

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol - KJT - Cynghorwyr - KM, TD, PAP,WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd (Cyllideb) -MET - Cynghorwyr - AD,LDE,WJL,ADTS, DEW ,DJRB, APC, KPT, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    16/12/14

13:00 to  17:00  Link to Agenda Item 13.15 yp - Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) - MSD - Cynghorwyr - JMC,ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC ,TD, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD,IJJ,HIJ,TT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    17/12/14

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    18/12/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant (Cyllidol) - KJT - Cynghorwyr - CAC,JMC,WGH,GOJ,JEW,DJRB,TD,JDJ,PEMJ,SMA,IWD,DWHR,TT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Pwyllgor Trwyddedu -MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    19/12/14

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Archwilio (Cynghorwyr HALE,DMJ,DEW,CPH,JDJ,WGT,AGM,EGT) - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    23/12/14

10:00 to  13:00  Is Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo