English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    02/11/15

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol - Cyng ED, LDE, DMJ, PAP, HALE, MG, GOG, TJJ, LMS, JaneT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    03/11/15

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Gwrandawiad Cynllunio - Bwlch yr Allt - Dim Aelodau - Stephanie (11.08.15) Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Iau    05/11/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TomT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    09/11/15

10:00 to  14:00  Pwyllgor Craffu Cymunedau - Cyng. JMC, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, TegD, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  11:00  WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Craffu ar y Cyd Cymunedau a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    10/11/15

09:30 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Apelau - Cyng WGH, JKH, SET, BALR, JanW, SMA, JPJ - MET Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mercher    11/11/15

10:00 to  17:00  Cyngor Sir - Holl Aelodau - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    12/11/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - Cyng. AD, WJL, ADTS, DEW, SET, APC, KPT, WGT, DCE, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ - MH Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu 'C' Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    16/11/15

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    17/11/15

10:30 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) Cyng*JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TomT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    18/11/15

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Trwyddedu - Cyng AD, JMC, JKH, DJRL, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TomT, TerryD, PME, PEMJ, MKT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    19/11/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cyng TTD, WTE, DJRL, GwynethT, JSW, KM, EM, PME, JanW, SMA, IWD, EGT, HIJ, SMC - MH Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    20/11/15

13:30 to  17:30  Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    23/11/15

10:00 to  10:30  Craffu ar y Cyd Addysg a Phlant a Gofal Cymd. a Iechyd - CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR,TT, TTD, WTE, DJRL, GwynethT, JSW, KM, EM, PME, JanW, SMA, EGT, HIJ, SMC - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:30 to  13:00  Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cyng CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR,TT - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    24/11/15

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    25/11/15

14:00 to  17:00  Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Cllrs. GD, JKH, AL, DP, DEW, DMC, JSE, AWJ, JW, TB, WJWE, AGM, DWHR - BD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    26/11/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Trwyddedu Cyng. AD, JMC, JKH, DJRL, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TomT, TerryD, PME, PEMJ, MKT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
13:30 to  17:30  Pwyllgor Penodi B – Pennaethiaid Gwasanaeth - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    27/11/15

10:00 to  13:00  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Cyng WTE,DP, TerryD, JDJ, HBS - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    30/11/15

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol - Cyng. ED, DMJ, PAP, HALE, MG, GOG, TJJ, LMS, JaneT - MET Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo