English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloLlun    04/05/15

09:00 to  17:00  SWYDDFA AR GAU - GWYL Y BANC NULL


Mawrth    05/05/15

13:30 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle) (Cyng. JMC, ED, WTE, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TerryD, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, IJJ, HIJ, TT, ) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    07/05/15

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    08/05/15

10:00 to  16:30  Pwyllgor Craffu Cymunedau (Cyng. ADH, SET, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, AWJ, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT) Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    11/05/15

10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Bwrdd Gweithredol (Cyng. KM, TegD, PAP, WKD, JSE, DCE, MG, TJJ, LMS, JaneT) - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    12/05/15

09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo -Pwyllgor Apelau (Cyng. JKH, GOJ, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo -Pwyllgor Apelau (Cyng. JKH, GOJ, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) - MSD Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  Wedi'i Ganslo -Pwyllgor Apelau (Cyng. JKH, GOJ, SET, APC, BALR, SMA, DWHR) - MSD Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  14:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Trwyddedu (Cyng. AD, LDE, JKH, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TT,TerryD, PEMJ, MKT) - GM Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    13/05/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyngor Sir - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    14/05/15

09:30 to  13:00  Is Bwyllgor Trwyddedu 'B' - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    15/05/15

10:00 to  16:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd (Cyng. AD, LDE, WJL, ADTS, DEW, DJRB, APC, KPT, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ) - KJT Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Cyng WTE,DP, DMC, JDJ, HBS Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    18/05/15

09:30 to  13:00  PwylLgor ar y Cyd ERW - Consortiwm De Orllewin a Chanolbarth Cymru - KJT Y Llwyfan, Caerfyrddin
10:00 to  11:00  Link to Agenda Item Craffu ar y Cyd – Addysg a Phlant a Gofal Cymdeithasol - Cyng - CAC, JMC, WGH, GOJ, JEW, DJRB, TD, JDJ, PEMJ, PHG, IWD, DWHR, TT, TTD, HALE, DJRL, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, SMA, EGT, SMC Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
11:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Cynghorwyr - CAC, JMC, WGH, GOJ, JEW, DJRB,TD, JDJ,PEMJ,SMA,IWD,DWHR,TT - MET Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    19/05/15

10:00 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Is Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    20/05/15

11:00 to  17:00  Link to Agenda Item Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    21/05/15

10:00 to  17:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Cynllunio - Cyng ED, WTE, JKH, DMJ, WJL, AL, JO, APC, TERRYD, JDJ, AWJ, KPT, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    22/05/15

10:00 to  16:30  Wedi Symud i 15fed Mai - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  16:30  Link to Agenda Item Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cyng TTD, HALE, DJRL, GT, JSW, SLD, EM, BALR, JW, SMA, IWD, EGT, SMC - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Llun    25/05/15

09:00 to  17:00  SWYDDFA AR GAU - GWYL Y BANC NULL


Iau    28/05/15

10:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Is Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    29/05/15

10:00 to  13:00  Link to Agenda Item Pwyllgor Safonau Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo