English | Hepgor gwe-lywio

Dyddiadur Gwasanaethau'r Cyngor


Dewiswch Mis:      ALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i CansloMercher    01/06/16

09:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Apelau Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:00 to  17:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  WEDI I GANSLO Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    03/06/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Safonau Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    06/06/16

09:30 to  17:00  Pwyllgor Apelau Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    07/06/16

09:30 to  17:00  Pwyllgor Apelau Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  17:00  Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
11:00 to  17:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT. - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    08/06/16

10:00 to  13:00  Cyngor Sir - (Holl Aelodau) MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  15:00  Wedi'i Ganslo - Pwyllgor Penodi Aelodau - Cyng ADTS, JEW, JSW, SLD. BALR, WRAD, PMH, JPJ - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    09/06/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Cyng** GD, JKH, AL, DP, DEW, TegD, JSE, AWJ, RT, SMA, WJWE, AGM, DWHR - MSD Siambr & Ystafell Ymgynnull, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Gwener    10/06/16

10:00 to  13:00  WEDI SYMUD I 03/06/16 - Pwyllgor Safonau - Cyng SMA, BALR, GBT - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  17:00  Pwyllgor ar y Cyd ERW Y Llwyfan, Caerfyrddin


Llun    13/06/16

09:30 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
09:30 to  13:00  WEDI'I GANSLO - Pwyllgor Apelau Ystafell Pwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin


Mawrth    14/06/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    15/06/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Cyng* TTD, WTE, DJRL, GT, JSW, KM, EM, BALR, JW, SMA, IWD, EGT, HIJ, SMC - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    17/06/16

09:00 to  17:00  Pwyllgor Apelau Ystafelloedd 1 & 3 Nueadd y Dref, Llanelli
10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - CAC, JMC, WGH, PHG, MJAL, JEW, DJRB, JW, JDJ, PEMJ, IWD, DWHR, TT - MH Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    20/06/16

10:00 to  11:00  Bwrdd Gweithredol - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin
14:00 to  16:00  Pwyllgor Craffu Cymunedau - Cyng JMC, JKH, JO, GBT, JeffT, DMC, SLD, TegD, SM, WRAD, HIJ, HBS, EGT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mawrth    21/06/16

10:00 to  13:00  Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Mercher    22/06/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Trwyddedu Cyng. AD, JMC, JKH, DJRL, JeffT, DEW, JSW, TB, IJJ, HIJ, TomT, TerryD, PME, PEMJ, MKT - MSD Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    23/06/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Cynllunio - Cyng JMC, WTE, JKH, WJL, AL, JO, JSW, APC, TerryD, DCE, AWJ, KM, MKT, DBD, IWD, JAD, IJJ, HIJ, TT - KJT Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Gwener    24/06/16

10:00 to  13:00  Pwyllgor Craffu Diogelu’r Cyhoedd a’r Amgylchedd - Cyng AD, WJL, ADTS, SET, DEW, APC, DCE, PME, WGT, DBD, JAD, IJJ, AJ, JPJ - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Llun    27/06/16

10:00 to  12:00  Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - MET Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin


Iau    30/06/16

10:00 to  13:00  IWEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu - MET Siambr, Neuadd y Sir, CaerfyrddinALLWEDD     Linc i'r Agenda = Linc i'r Agenda

                       Wedi'i Canslo