English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 30/6/2015

Swydd


Cyflog

Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gwaith Achlysurol

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Gofal Plant (Achlysurol) Dechrau'n Deg x 3 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 8/015452

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 13/07/2015

£16,231* (Gradd D) *pro-rata


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Casual SCP

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Athro / Athrawes - Ysgol Y Bynea

Cyfeirnod y Swydd: 006265

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 03/07/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: CASUAL

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: TUTORS

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Clerc Treth y Cyngor Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 005296

Adnoddau

Dyddiad Cau: 10/07/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Swyddog Rheoli Datblygu Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/011157

Adran Amgylchedd

Dyddiad Cau: 09/07/2015

£32,778 - £36,571 (Gradd J)


Cynorthwyydd Adeiladu a Dylunio Trydanol

Cyfeirnod y Swydd: 019889

Adran yr Amgylchedd

Dyddiad Cau: 03/07/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H)


Cydgysylltydd Cymorth i Deuluoedd (Cyfnod Penodedig)

Cyfeirnod y Swydd: 019876

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 03/07/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H)


Cynorthwyydd Fframweithiau Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 013032

Adran Amgylchedd

Dyddiad Cau: 10/07/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H)


Cynorthwyydd Iaith a Chwarae (Contract cyfnod penodol)

Cyfeirnod y Swydd: 019900

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 10/07/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Cynorthwyydd Adeiladu a Dylunio Mecanyddol

Cyfeirnod y Swydd: 019890

Adran yr Amgylchedd

Dyddiad Cau: 03/07/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Therapydd Galwedigaethol (Cyfnod Penodedig)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019320

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 07/07/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Prif Ofalwr i’r Safle - Ysgol Gyfun Bro Myrddin Newydd

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 08/07/2015

£17,714 - £20,849 (Gradd E)


Rheolwr Prosiect

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Dyddiad Cau: 03/07/2015

Cyflog hyd at £35,000


Swyddog Cofrestru (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 2/011599

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Uwch-ymarferydd (Adferiad a'r Camau Nesaf)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 011973

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 03/07/2015

£32,778* - £36,571* (Gradd J) *Pro-rota


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Cymdeithasol (Rhan Amser)

Cyfeirnod y Swydd: 010262

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 03/07/2015

£29,558* – £32,778* (Gradd I) *Pro-rata


Gweithiwr Cymdeithasol (Dros dro)

Cyfeirnod y Swydd: 1/010346

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 10/07/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Athro/Athrawes Celf rhan amser (0.4) - Ysgol Maes y Gwendraeth Newydd

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 07/07/2015

Amrediad cyflog o £22,023* - £37,496* pro rata


Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 3 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 008268

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 02/07/2015

£20,253* - £23,698* (Gradd F) + 4% *Pro-rata


Cynorthwydd Addysgu Lefel 3 - Ysgol Parcyrhun

Cyfeirnod y Swydd: 013213

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 02/07/2015

£17,714* - £20,849* (Gradd E) + 4 % *Pro-rata


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-