English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24/10/2014

Swydd


Cyflog

Gweithiwr Gofal (Dydd) Dros dro am 6 mis

Cyfeirnod y Swydd: 15/010017

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 31/10/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Cyfeirnod y Swydd: 6/015452

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 27/10/2014

£16,041* (Gradd D) *Pro-rata


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Arlwyo (Dros dro am 6 mis) - Awel Tywi

Cyfeirnod y Swydd: 6/012022

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 31/10/2014

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Ymgynghorydd Her Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/012194

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 07/11/2014

£54,090 - £57,305 (Soulbury; Pwyntiau 20-23) ynghyd â 3 phwynt SPA ychwanegol


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref (Dementia) x 4 (Cyfnod penodol) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019714

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 30/10/2014

£16,041* - £17,506* (Gradd D) *Pro-rata


Gweithiwr Chwarae Cymorth I Deuluoedd

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 31/10/2014

£6,365 y flwyddyn


Cydgysylltydd Gofal Plant Dechrau'n Deg (Contract cyfnod penodol)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019637

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 24/10/2014

£25,984 - £29,823 (Gradd H)


Swyddog Rhianta Dechrau'n Deg (Contract tymor penodedig)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 013130

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 24/10/2014

£20,015 - £23,420 (Gradd F)


Athro / Athrawes CA2 - Ysgol Llanllwni Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006036

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/11/2014

Amrediad Cyflog o £22,023 - £32,187


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,667* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddi - Plant Dewi

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 29/10/2014

-


Schools Liaison Officer Carmarthenshire

Hafan Cymru

Dyddiad Cau: 24/10/2014

£21,815 pro rata


Uwch-ymarferydd

Cyfeirnod y Swydd: 7/009253

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 31/10/2014

£32,393 - £36,142 (Gradd J)


Uwch-swyddog Caffael

Cyfeirnod y Swydd: 001777

Adnoddau

Dyddiad Cau: 30/10/2014

£25,984 - £29,823 (Gradd H)


Gweithiwr Chwarae (Sesiynol)

Cyfeirnod y Swydd: 6/013964

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 27/10/2014

£14,153* (Gradd C) *Pro-rata i’r oriau gweithiwyd


Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/018719

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 24/10/2014

£29,211 - £32,393 (Gradd I)


Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen -Ysgol Bro Brynach Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006323

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/10/2014

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Pontyberem Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 4/011690

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/10/2014

£13,505*– £14,153* (Gradd B) + 4% *Pro-rata


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-