English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 22/5/2015

Swydd


Cyflog

Swyddog Gweinyddol (Dros dro am 12 mis dros cyfnod mamolaeth)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 2/013092

Adran Yr Amgylchedd

Dyddiad Cau: 28/05/2015

£14,338 - £16,231 (Gradd C)


Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Athro/Athrawes - Ysgol Gynradd Parcyrhun

Cyfeirnod y Swydd: 1/006226

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 27/05/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro/Athrawes - Ysgol y Dderwen Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/006262

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 02/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Y Bwthyn

Cyfeirnod y Swydd: 6/010022

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 29/05/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gweithiwr Gofal (Nos) - Cartref Gofal Y Bwthyn

Cyfeirnod y Swydd: 3/010044

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 29/05/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gwaith Achlysurol

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Casual SCP

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Athro/Athrawes - Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 8/006291

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro / Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Penygaer Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006303

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 04/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: CASUAL

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Y Cwtsh

Menter Cwm Gwendraeth Elli

Dyddiad Cau: 27/05/2015

£6.50 yr awr


Cynorthwy-ydd Gofal Dydd - Canolfan Dydd Y Bigyn

Cyfeirnod y Swydd: 1/009834

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 29/05/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Dirprwy Bennaeth - Ysgol Tre Ioan Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 010802

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/06/2015

£46,555 - £51,372 (L9 – L13)


ERW Secondment Opportunities Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

ERW

Dyddiad Cau: 26/05/2015

-


Pennaeth Gweithredol - Ysgol Gynradd Wirfoddol Rheoledig Talacharn

Cyfeirnod y Swydd: 006510

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 27/05/2015

£44,397- £51,372 (L7 - L13)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gofalydd Safle - Ysgol Dyffryn Aman Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 04/06/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Rheolwr Safle - Ysgol Gymraeg Brynsierfel Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/017056

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 29/05/2015

£16,231* - £17,714* (Gradd D) *Pro-rata


Gweithiwr Cymdeithasol (Cyfnod penodol) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/010210

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 05/06/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Swyddog Datblygu Cymunedol Newydd

Menter Cwm Gwendraeth Elli

Dyddiad Cau: 05/06/2015

Cyflog:- £18,453.00 - £21,525.00 (yn ddibynnol ar brofiad)


Cynorthwydd Addysgu (Lefel 1) x 2 - Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Cyfeirnod y Swydd: 1/013979

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 22/06/2015

£13,871* - £14,338* (Gradd B) + 4 % *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Dysgu (Lefel 3) - Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Cyfeirnod y Swydd: 1/018153

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 01/06/2015

£17,714* - £20,849* (Gradd E) + 4% *Pro rata


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-