English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19/9/2014

Swydd


Cyflog

Pennaeth Cynorthwyol - Ysgol Gynradd Brynaman

Cyfeirnod y Swydd: 015543

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 22/09/2014

£39,752 - £43,957 (L3 – L7)


Gweithiwr Gofal (Dydd) Dros dro am 6 mis - Cartref Tawelan Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 11/010010

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 26/09/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Achlysurol Gofal Plant Dechrau'n Deg Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 5/015452

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 02/10/2014

£16,041* (Gradd D) *Pro-rata


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Swyddog Cyfraniadau (Cyfnod Penodedig am 18 mis)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019591

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 25/09/2014

£32,393 - £36,142 (Gradd J)


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Allgymorth i Gefnogi Teuluoedd Newydd

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 06/10/2014

£9,984 y flwyddyn


Pennaeth Dros Dro yr Adran Saesneg a Llythrennedd (2 Flynedd)

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 22/09/2014

Amrediad cyflog o £21,804 i £37,124 + CDA 1a


Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Pontyberem Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 5/006878

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/09/2014

£13,505* (Gradd A) + 4% *PRO RATA


Rheolwr Darpariaeth Awtistiaeth Uwchradd Garreglwyd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/09/2014

(£21,804-£37,124) + CAD1 (£8911) + AAA (£2022)


Ysgrifennydd Meddygol (Dros dro dros cyfnod mamolaeth am 12 mis) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 2/004728

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: 22/09/2014

£16,041 - £17,506 (Gradd D)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,667* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddog Cymorth Cyllidebu Personol

Cyfeirnod y Swydd: 019612

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: 26/09/2014

£20,015 - £23,420 (Gradd F)


Swyddog Cymorth a Chydlynu'r Rhaglen Ranbarthol Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019590

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 24/09/2014

£32,393 – £36,142 (Gradd J)


Cynorthwy-ydd y Cynllun Datblygu Gwledig (Contract Cyfnod Penodedig tan 30/06/2015)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/015127

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 26/09/2014

£13,505 - £14,153 (Gradd B)


Hebryngwyr Ysgolion

Cyfeirnod y Swydd: SCP

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 22/09/2014

£13,505* (Gradd A) + 4% *Pro-rata


Gweithiwr Chwarae (Sesiynol) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 5/013964

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 02/10/2014

£14,153* (Gradd C) *Pro-rata i’r oriau gweithiwyd


Gweithwr Chwarae Sesiwnol

Canolfan Deuluol St Paul’s

Dyddiad Cau: 30/09/2014

£6.50 yr awr


Gofalydd Safle - Ysgol Maes y Gwendraeth Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 26/09/2014

£16,041* - £17,506* (Gradd D) + 4% *Pro rata


Rheolwr/wraig Canolfan Dysgu a Addysgu Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 012564

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 26/09/2014

£42,803 - £47,277 (L6 – L10) Codiad cyflog yn yr arfaeth


Cynorthwywr Addysgu Lefel 1 - Ysgol Betws Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/078123

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 26/09/2014

£13,505* - £14,153* (Gradd B) +4% *Pro-rata


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-