English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27/1/2015

Swydd


Cyflog

Chwilio am aelodau newydd o'r Bwrdd

Llanelli Mind

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Achos Cynhesrwydd Fforddiadwy

Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin

Dyddiad Cau: 30/01/2015

£20,015 - £21,951 y flwyddyn


Cyfeillion Lluoedd Arfog Newydd

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Athro/Athrawes Gymraeg - Ysgol Y Strade

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/01/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro/Athrawes Saesneg - Ysgol Y Strade

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/01/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Swyddog Uned Cynnal Busnes – Asesiadau Ariannol (Rhan amser)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/009156

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 30/01/2015

£17,714* - £20,849* (Gradd E) *Pro-rata


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Athrawes/Athro Dosbarth - Ysgol Gynradd Ffairfach Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006234

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 03/02/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd (a Phennaeth Enwebedig y Gwasanaethau Democrataidd) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 000

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: 06/02/2015

£43,827 - £48,250 (Gradd M)


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Swyddog Cymorth Dechrau'n Deg (Siaradwr Pwyleg) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 019751

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 06/02/2015

£20,253 - £23,698 (Gradd F)


Pennaeth - Ysgol Pentip Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006567

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 04/02/2015

£47,750 - £55,397 (Ystod Cyflog Unigol L10-L16)


Cynorthwy-ydd Personal Pennaeth / Clerc y Corff Llywodraethwyr / Rheolwr Swyddfa Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 29/01/2015

£20,253* - £23,609* (Gradd F) +4% (*Pro Rata)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Pennaeth Gwyddoniaeth - Ysgol Y Strade

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/01/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496 cynigir CAD 1 (iii) £9,193


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant (Dydd)

Cyfeirnod y Swydd: 7/017310

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 06/02/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Hebryngwyr Ysgolion

Cyfeirnod y Swydd: SCP

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 28/01/2015

£13,871* (Gradd A) + 4% *Pro-rata


Uwch-athro/Uwch-athrawes (Uned Arbennig a Dosbarthiadau Arbennig)

Cyfeirnod y Swydd: 006066

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 02/02/2015

Gradd: £34,559 – £37,528 + CAD 2 (uchafswm) (£6,322) + AAA 1 (£2,042)


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Cymdeithasol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/010335

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/01/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Cydgysylltydd Systemau’r TAF x 2 (Cyfnod penodedig hyd 31/03/2017)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019755

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 06/02/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H)


Athro (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Pum Heol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 3/006270

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 10/02/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro gydag Arbenigedd CSA - Garreglwyd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/01/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496 + AAA1


Swyddi

Home-Start Dinefwr

Dyddiad Cau: 13/02/2015

-


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-