English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27/8/2014

Swydd


Cyflog

Rheolwr Marchnad Cynorthwyol

Cyfeirnod y Swydd: 012071

Adnoddau

Dyddiad Cau: 12/09/2014

£20,015 - £23,420 (Gradd F)


Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes – Asesiadau Ariannol   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/009159

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 12/09/2014

£13,505 - £14,153 (Gradd B)


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gyrrwr Ysbeidiol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 3/009882

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 08/09/2014

£16,041* - £17,506* (Gradd D) *Pro-rata


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cydlynydd / Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd / Gweithiwr Chwarae/Allgymorth

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 05/09/2014

-


Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Amgylcheddol

Cyfeirnod y Swydd: 1/002653

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 09/09/2014

Cyflog: £112,267 - £120,790


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Gynradd Hafodwenog Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/006296

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 15/09/2014

Amrediad cyflog o £21,804 i £37,124


Pennaeth Dros Dro yr Adran Saesneg a Llythrennedd (2 Flynedd)

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 22/09/2014

Amrediad cyflog o £21,804 i £37,124 + CDA 1a


Gweithwyr Cefnogi IDVA x 2 Newydd

Fforwm Cam-drin yn y Cartref Sir Gaerfyrddin

Dyddiad Cau: 02/09/2014

(£18,971 pro rata y flwyddyn)


Technegydd Cynnal a Chadw (Dros dro am 6 mis) - Cartref Gofal Maesllewelyn

Cyfeirnod y Swydd: 010077

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 12/09/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,667* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Uwch Swyddog Cynnal Llywodraethu Ysgolion   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019568

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 08/09/2014

£22,667 - £26,804 ( Graddfa G)


Swyddog Cynnal Ysgolion - Ysgolion Gynradd Llansadwrn a Llanwrda   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 011116

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/09/2014

£17,506* - £20,604* (Gradd E) + 4% *Pro Rata


Cynorthwyydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Bryngwyn Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 08/09/2014

£13,505*– £14,153* (Gradd B) +4% *Pro-rata


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-