English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 20/8/2014

Swydd


Cyflog

Cynorthwy-ydd Brecwast - Ysgol Cefneithin

Cyfeirnod y Swydd: 011859

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£13,505* (Graddfa A) + 4% *Pro-rata


Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Cefneithin

Cyfeirnod y Swydd: 1/012356

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£13,505* (Graddfa A) + 4% *Pro-rata


Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llanddarog

Cyfeirnod y Swydd: 10/012389

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£13,505* (Graddfa A) + 4% *Pro-rata


Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Parc y Tywyn

Cyfeirnod y Swydd: 1/012353

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£13,505* (Graddfa A) + 4% *Pro-rata


Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin

Cyfeirnod y Swydd: 13/010012

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 22/08/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gweithiwr Gofal (Dydd) Dros dro am 6 mis - Cartref Gofal Glanmarlais

Cyfeirnod y Swydd: 6/010013

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 22/08/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gweithiwr Gofal (Dydd) Dros dro am 6 mis - Canolfan Dydd Myrddin

Cyfeirnod y Swydd: 009821

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 22/08/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Arlwyo (Dros dro am 6 mis) - Dol-Y- Felin

Cyfeirnod y Swydd: 1/013387

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 29/08/2014

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Cynorthwy-ydd Arlwyo (Dros dro am 6 mis) - Cartref Gofal Tegfan

Cyfeirnod y Swydd: 3/012090

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 29/08/2014

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Cynorthwy-ydd Arlwyo (Dros dro am 6 mis) - Canolfan Dydd Cwmaman

Cyfeirnod y Swydd: 1/012513

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 22/08/2014

£13,505* (Grade A) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Cynorthwy-ydd Arlwyo (Dros dro am 6 mis) - Cartref Gofal Glanmarlais

Cyfeirnod y Swydd: 3/012068

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 22/08/2014

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cydlynydd / Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd / Gweithiwr Chwarae/Allgymorth Newydd

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 05/09/2014

-


Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Amgylcheddol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/002653

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 09/09/2014

Cyflog: £112,267 - £120,790


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Pennaeth Dros Dro yr Adran Saesneg a Llythrennedd (2 Flynedd) Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 22/09/2014

Amrediad cyflog o £21,804 i £37,124 + CDA 1a


Prentis Modern - Twristiaeth a Marchnata x2

Cyfeirnod y Swydd: 2/078116

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 29/08/2014

£140.35 yr wythnos


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,667* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Rheolwr y Gwasanaethau Llyfrgelloedd   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019550

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£29,211 – £32,393 (Gradd I)


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Uwch Swyddog Cynnal Llywodraethu Ysgolion Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019568

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 08/09/2014

£22,667 - £26,804 ( Graddfa G)


Cynorthwy-ydd Clercio Prydau Ysgol - Ysgol Bryn

Cyfeirnod y Swydd: 1/009562

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£13,505* (Graddfa A) + 4% *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Clercio Prydau Ysgol - Ysgol Pum Heol

Cyfeirnod y Swydd: 1/009568

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£13,505* (Graddfa A) + 4% *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Clercio Prydau Ysgol - Ysgol Ponthenri

Cyfeirnod y Swydd: 1/009511

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£13,505* (Graddfa A) + 4% *Pro-rata


Swyddog Cynnal Ysgolion - Ysgolion Gynradd Llansadwrn a Llanwrda   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 011116

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/09/2014

£17,506* - £20,604* (Gradd E) + 4% *Pro Rata


Uwch-Reolwr - Cynhwysiad Cymunedol Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 015521

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 25/08/2014

£47,683 - £55,019 (Gradd N)


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-