English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31/7/2015

Swydd


Cyflog

Ymgynghorydd: Ymlyniad a Thrawma (Cyfnod penodol/Secondiad)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019913

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£39,470 (Soulbury 7)


Swyddog Iechyd Anifeiliaid x 2

Cyfeirnod y Swydd: 1/009066

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£20,253 - £23,698 (Gradd F)


Cyfleoedd Prentisiaethau - Gweinyddu Busnes

Cyfeirnod y Swydd: 2/017336

Cymunedau / Addysg a Phlant / Y Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: 10/08/2015

£140.35 yr wythnos (yn daladwy i bob Prentis yn ystod 12 mis)


Cyfleoedd Prentisiaethau - TG x 2

Cyfeirnod y Swydd: 2/018460

Adnoddau

Dyddiad Cau: 10/08/2015

£140.35 yr wythnos (yn daladwy i bob Prentis yn ystod 12 mis cyntaf)


Cyfleoedd Prentisiaethau - Gwaith Parcmon x 1

Cyfeirnod y Swydd: 018806

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 10/08/2015

£140.35 yr wythnos (yn daladwy i bob Prentis yn ystod 12 mis cyntaf)


Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwy-ydd - Pwll Llanymddyfri   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 001298

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£16,231* - £17,714* (Gradd D) *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes (Dros dro)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019589

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£14,338 - £16,231 (Gradd C)


Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Llannon

Cyfeirnod y Swydd: 1/001589

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 21/08/2015

£16,231* - £17,714* (Gradd D) *Pro-rata


Gofalwr/Gofalwraig/Cynorthwyydd - Llyfrgell Caerfyrddin

Cyfeirnod y Swydd: 019651

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 14/08/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata


Gofalwr/Gofalwraig/Cynorthwyydd - Llyfrgell Llanelli

Cyfeirnod y Swydd: 1/019650

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 14/08/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Achlysurol - Canolfan Hamdden Caerfyrddin Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 001324

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 06/08/2015

£16,231* (Gradd D) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gwaith Achlysurol

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Hyfforddwr Achlysurol - Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 010996

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 11/08/2015

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gofalwr Amgueddfa Achlysurol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 003902

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 04/08/2015

£14,338* (Gradd C) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Gweithwyr Gofal Plant Preswyl Achlysurol - Garreglwyd

Cyfeirnod y Swydd: 9/017310

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£14,338* (Gradd C) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Gofal Plant Preswyl Achlysurol - Llys Caradog/Blaenau

Cyfeirnod y Swydd: 010171

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£14,338* (Gradd C) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Casual SCP

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Hyfforddwr Nofio Achlysurol - Canolfan Hamdden Caerfyrddin Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 003111

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 06/08/2015

£16,231* (Gradd D) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: CASUAL

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a Chymorth Dysgu CLSA

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 01/09/2015

£16,231* - £17,714* (Gradd D) + 4% *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: TUTORS

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Ymgysylltu ag Addysg x 3 (Cyfnod penodol/Secondiad)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019918

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Swyddog Data Perfformiad Dechrau'n Deg x 2 (Contract cyfnod penodol)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019898

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 14/08/2015

£20,253 - £23,698 (Gradd F)


Cydgysylltydd Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal (APDG)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/006256

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 14/08/2015

£42,828 - £45,204 (Soulbury 9 -11 - 3SPA)


Hyfforddwr Ariannol Newydd

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin

Dyddiad Cau: 02/09/2015

£20,850 - £22,200 (pro rata)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Technegwr Dylunio Eiddo x 2 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/013010

Adran Amgylchedd

Dyddiad Cau: 27/08/2015

£22,937 - £27,123 (Gradd G)


Technegydd Mesur Meintiau x 3 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 013069

Adran Amgylchedd

Dyddiad Cau: 27/08/2015

£22,937 - £27,123 (Gradd G)


Swyddog Cofrestru (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 2/011599

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Chwarae (Sesiynol) x 2

Cyfeirnod y Swydd: 8/013964

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 14/08/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata i’r oriau gweithiwyd


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Swyddog Prosiect Gweithredu Ynni Lleol Newydd

Menter Cwm Gwendraeth Elli

Dyddiad Cau: 10/08/2015

Cyflog:- £24,000


Cynorthwyydd Addysgu: Ymlyniad a Thrawma x 2   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019914

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£20,253* - £23,698* (Grade F) + 4% *Pro-rata Adeg Tymor yn unig


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Datblygu Gofalwyr Oedolion Ifanc

Gofal Croesffyrdd Sir Gar

Dyddiad Cau: 19/08/2015

Cyflog: £22,937


Gweithiwr Cymorth Pobl Ifanc x 2 (Cyfnod Penodedig Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/019879

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 07/08/2015

£13,871* - £14,338* (Gradd B) + (8% gwaith penwythnos) *Pro-rata