English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 17/4/2015

Swydd


Cyflog

Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Athro / Athrawes CA2 - Ysgol Gynradd Talyllychau Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006235

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 08/05/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Gweithiwr Gofal (Dydd) (Dros dro) - Cartref Gofal Dol-y-Felin   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 15/010012

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 24/04/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Llannon

Cyfeirnod y Swydd: 001589

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 24/04/2015

£16,231* - £17,714* (Gradd D) *Pro-rata


Swyddog Gwaith Achos ac Archwilio (Cyfnod Penodol o 12 mis) Newydd

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dyddiad Cau: 27/04/2015

£26,200 - £31,850 y flwyddyn


Gwaith Achlysurol

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Casual SCP

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Athro / Athrawes – Ysgol Gynradd Meidrim

Cyfeirnod y Swydd: 1/006218

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 24/04/2015

£23,764


Athro / Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Griffith Jones Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006316/1

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/04/2015

Amrediad Cyflog - £22,023 - £37,496


Athro / Athrawes CA2 - Ysgol Griffith Jones Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006316

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/04/2015

Amrediad Cyflog - £22,023 - £37,496


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: CASUAL

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol (Cymraeg i Oedolion)

Cyfeirnod y Swydd: TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/012652

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 29/04/2015

£22,937 - £27,123 (Gradd G)


Gweithiwr Cynnal A Chadw Tiroedd (Gwaith tymhorol yn unig) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/007398

Amgylchedd

Dyddiad Cau: 24/04/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Pennaeth - Ysgol Gynradd Tre Ioan Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006570

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 01/05/2015

Amrediad Cyflog L15 – L21 (£53,963 - £62,521)


Pennaeth - Ysgol Gyfun Gatholig Sant Ioan Llwyd Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 30/04/2015

Pwynt graddfa: Pwynt arweinyddiaeth: L25-31


Gweithiwr Cymorth Canolfan Plant Integredig (Cyfnod penodedig) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/019220

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 27/04/2015

£20,253 - £23,698 (Gradd F)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddog Datblygu Prosiect

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru

Dyddiad Cau: 30/04/2015

Cyflog tua £21,000 y flwyddyn, pro rata


Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Cefnogi Pobl) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019797

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 01/05/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H)


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Athro/Athrawes (CA2) - Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006306

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 01/05/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-