English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 29/5/2015

Swydd


Cyflog

Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Athro/Athrawes - Ysgol y Dderwen

Cyfeirnod y Swydd: 2/006262

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 02/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Swyddog Cymorth Busnes x 2 (Rhan-amser)

Cyfeirnod y Swydd: 003605

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: 17/06/2015

£17,714* - £20,849* (Gradd E) *Pro-rata


Gwaith Achlysurol

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Casual SCP

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Athro/Athrawes - Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 8/006291

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro / Athrawes (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Penygaer

Cyfeirnod y Swydd: 006303

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 04/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: CASUAL

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cydlynydd Newydd

PLANT DEWI

Dyddiad Cau: 15/06/2015

£20,849 pro rata (Cyflog gwirioneddol - £11,833 y flwyddyn)


Dirprwy Bennaeth - Ysgol Tre Ioan Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 010802

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/06/2015

£46,555 - £51,372 (L9 – L13)


ERW Secondment Opportunities Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

ERW

Dyddiad Cau: 05/06/2015

-


Cydlynydd Cysylltiadau Rhyngwladol Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 09/06/2015

Prif Raddfa Gyflog


Cofnodydd - Amddiffyn Plant (Dros dro am 6 mis)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 2/010338

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 08/06/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwyydd Cymorth Busnes (Dros dro)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 2/009132

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/06/2015

£14,338 - £16,231 (Gradd C)


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddog Eiddo Risg   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 012978

Adran yr Amgylchedd

Dyddiad Cau: 08/06/2015

£20,253 - £23,698 (Gradd F)


Swyddog Cofrestru (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 2/011599

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gofalydd Safle - Ysgol Dyffryn Aman Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 04/06/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Gweithiwr Cymdeithasol (Cyfnod penodol) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/010210

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 05/06/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Swyddog Datblygu Cymunedol Newydd

Menter Cwm Gwendraeth Elli

Dyddiad Cau: 05/06/2015

Cyflog:- £18,453.00 - £21,525.00 (yn ddibynnol ar brofiad)


Athro / Athrawes - Canolfan Arsylwi ac Asesu Ysgol Y Felin Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 3/006268

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496 +S1


Athro/Athrawes - Ysgol Gynradd Penygroes Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 3/006305

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/06/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Cynorthwydd Addysgu (Lefel 1) x 2 - Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Cyfeirnod y Swydd: 1/013979

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 22/06/2015

£13,871* - £14,338* (Gradd B) + 4 % *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Dysgu (Lefel 3) - Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Cyfeirnod y Swydd: 1/018153

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 01/06/2015

£17,714* - £20,849* (Gradd E) + 4% *Pro rata


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-