English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 18/11/2014

Swydd


Cyflog

Swyddog Pensiynau Cynorthwy-ydd   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 012571

Adnoddau

Dyddiad Cau: 28/11/2014

£16,041 - £17,506 (Gradd D)


Prentis Gweinyddu Busnes (Dros dro am 18 mis)

Cyfeirnod y Swydd: 019147

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 05/12/2014

£140.35 yr wythnos (yn daladwy i bob Prentis Modern)


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 7/015452

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 01/12/2014

£16,041* (Gradd D) *Pro-rata


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Arolygwr Glanhau   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 2/012655

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 26/11/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) +4% *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Chwarae Cymorth Teuluol Newydd

Canolfan Deuluol Pencader

Dyddiad Cau: 02/12/2014

£8,621 - £9,014 y flwyddyn


Cydgysylltydd Gofal Plant Dechrau'n Deg (Contract cyfnod penodol) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 019637

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 01/12/2014

£25,984 - £29,823 (Gradd H)


Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Maes y Gwendraeth

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 28/11/2014

£13,505* (Gradd A) + 4% *Pro-rata


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,667* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddog Cyswllt Ysgolion, Sir Gaerfyrddin

Hafan Cymru

Dyddiad Cau: 28/11/2014

Cyflog cychwynnol o £21,815 pro rata


Cynorthwy-ydd Gwaith Cymdeithasol   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019710

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 28/11/2014

£20,015 - £23,420 (Grade F)


Prisiwr Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 020952

Adnoddau

Dyddiad Cau: 05/12/2014

£36,142 - £39,745 (Gradd K)


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-