English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 22/7/2014

Swydd


Cyflog

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Prosiect Sbectrwm) Newydd

Hafan Cymru

Dyddiad Cau: 31/07/2014

£14,350


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg x 3 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 4/015452

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 31/07/2014

£16,041* (Gradd D) *Pro-rata


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cydlynydd - Canolfan Deuluol Tymbl Newydd

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 08/08/2014

£13,046 y flwyddyn


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr - Ysgol Y Strade Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 29/07/2014

£17,506* - £20,604* (Gradd E) pro rata


Rheolwr - Plas Llanelly

Plas Llanelly - Ymddiriedolaeth Atgyfnerthu Treftadaeth Sir Gâr

Dyddiad Cau: 25/07/2014

Cyflog: £28,000+


Swyddog Gwybodaeth a Chyfathrebu y Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 3/016789

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 01/08/2014

£16,041 - £17,506 (Gradd D)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,667* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Hebryngwyr Ysgolion Newydd

Cyfeirnod y Swydd: SCP

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 28/07/2014

£13,505* (Gradd A) + 4% *Pro-rata


Swyddog Cynnal Ysgolion - Ysgolion Gynradd Llansadwrn a Llanwrda Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 011116

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 05/09/2014

£17,506* - £20,604* (Gradd E) + 4% *Pro Rata


Gweithiwr Cymorth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 2/011946

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 24/07/2014

£16,041* - £17,506* (Gradd D) *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Level 1 - Ysgol Gynradd Parc Waundew Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/018473

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 31/07/2014

£13,505* - £14,153* (Gradd B) + 4% *Pro-rata


Cynorthwywr Addysgu Lefel 1 - Ysgol Carreg Hirfaen

Cyfeirnod y Swydd: 1/015453

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 25/07/2014

£13,505* - £14,153* (Gradd B) +4% *Pro-rata


Arweinydd Tim   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 004967

Adnoddau

Dyddiad Cau: 24/07/2014

£25,984 - £29,823 (Gradd H)


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-