English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 22/12/2014

Swydd


Cyflog

Actively seeking new Board members Newydd

Llanelli Mind

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,505* (Gradd A) *Pro-rata


Arolygwr Glanhau - Ysgol Dyffryn Taf

Cyfeirnod y Swydd: 2/012655

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 24/12/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) +4% *Pro-rata


Arolygwr Glanhau - Ysgol Gyfun Y Strade   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/000867

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 24/12/2014

£14,153* - £16,041* (Gradd C) + 4% *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Rheoli Costau/Mesur Meintiau x 2   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 013014

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 22/12/2014

£29,211 - £32,393 (Gradd I)


Derbynnydd (Cyfnod mamolaeth) - Ysgol Y Strade Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 16/01/2015

£13,505* - £14,153* (Gradd B) +4% (*Pro-rata)


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 012652

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 09/01/2015

£22,667 - £26,804 (Gradd G)


Swyddog Cymorth Gofal Plant Dechrau'n Deg   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019211

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 09/01/2015

£22,667 - £26,804 (Gradd G)


Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg (Dros dro dros cyfnod mamolaeth am 12 mis)

Cyfeirnod y Swydd: 1/012656

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 14/01/2015

£16,041 - £17,506 (Gradd D)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,667* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Swyddog Newydd

Menter Cwm Gwendraeth Elli

Dyddiad Cau: 23/12/2014

-


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Rheolwr/aig Prosiect Newydd

Cymorth i Fenywod Llanelli

Dyddiad Cau: 13/01/2015

Cyflog: £28,000 y flwyddyn + pensiwn + gofal iechyd


Gynorthwy-ydd Dylunio Eiddo x 2

Cyfeirnod y Swydd: 013007

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 12/01/2015

£29,211 - £32,393 (Grade I)


Swyddog Gweinyddol Yr Ysgol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 001369

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 07/01/2015

£20,015* - £23,420* (Gradd F) + 4% Yn Ystod Y Tymor *Pro Rata


Uwch Glerc Gwaith   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 012990

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: 12/01/2015

£29,211 - £32,393 (Gradd I)


Uwch-athro/Uwch-athrawes (Uned Arbennig a Dosbarthiadau Arbennig) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006066

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 02/02/2015

Gradd: £34,559 – £37,528 + CAD 2 (uchafswm) (£6,322) + AAA 1 (£2,042)


Gweithiwr Chwarae (Sesiynol) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 7/013964

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/01/2015

£14,153* (Gradd C) *Pro-rata i’r oriau gweithiwyd


Gweithiwr Cymdeithasol

Cyfeirnod y Swydd: 1/010290

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 08/01/2015

£29,211 – £32,393 (Gradd I)


Gweithiwr Cymdeithasol

Cyfeirnod y Swydd: 4/013743

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 16/01/2015

£29,211 - £32,393 (Gradd I)


Swyddog Cyswllt a Threfniadaeth Newydd

Ffederasiwn C.Ff.I Sir Gâr

Dyddiad Cau: 06/01/2015

Ystod cyflog : £15,207 - £16,572


Athro / Athrawes - Ysgol Gynradd Porth Tywyn

Cyfeirnod y Swydd: 019257

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 23/01/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro / Athrawes CA2 - Ysgol Gynradd Tremoilet Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006317

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 09/01/2015

Cyflog: Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Swyddog Rheoli'r Trysorlys Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/005297

Adnoddau

Dyddiad Cau: 23/12/2014

£29,211 - £32,393 (Gradd I)


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-