English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 28/8/2015

Swydd


Cyflog

Cynorthwy-ydd Apwyntiadau - Prosiect Sbectrwm Newydd

Hafan Cymru

Dyddiad Cau: 02/09/2015

Cyflog £15,150 pro rata


Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes (Dros dro) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019589

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 07/09/2015

£14,338 - £16,231 (Gradd C)


Swyddog Cwsmeriaid y Llinell Gofal Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 013112

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 14/09/2015

£17,714 - £20,849 (Gradd E) + Lwfans penwythnos a gwaith nos pan yn berthnasol


Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol) Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/003392

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 11/09/2015

£13,871* (Gradd B) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gwaith Achlysurol

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Gofal Plant (Achlysurol) Dechrau'n Deg x 2 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 9/015452

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 09/09/2015

£16,231* pro-rata (Gradd D)


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Casual

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Casual SCP

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: CASUAL

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Clerc

Cyngor Cymuned Llanddarog

Dyddiad Cau: 30/09/2015

£17,714 - £20,0253 *Pro-rata


Clerc - Gorslas

Cyngor Cymuned Gorslas

Dyddiad Cau: 30/09/2015

£22,937 - £25,440 *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a Chymorth Dysgu CLSA

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 01/09/2015

£16,231* - £17,714* (Gradd D) + 4% *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: TUTORS

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Ymgysylltu ag Addysg (Cyfnod penodol/Secondiad) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019920

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 09/09/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Arweinydd Tîm Gofal Cymdeithasol Dechrau'n Deg (Cyfnod Penodedig)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019924

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 04/09/2015

£36,571 - £40,217 (Gradd K)


Hyfforddwr Ariannol

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin

Dyddiad Cau: 02/09/2015

£20,850 - £22,200 (pro rata)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddog Cofrestru (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 2/011599

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: 31/08/2015

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion Newydd

Cyfeirnod y Swydd: SCP

Adran Amgylchedd

Dyddiad Cau: 18/09/2015

£13,871* (Gradd A) + 4% *Pro-rata


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu (Dros dro/Secondment)

Cyfeirnod y Swydd: 3/018147

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 01/09/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Gweithiwr Cymdeithasol – Pontio (Dros dro)

Cyfeirnod y Swydd: 5/014074

Adran Cymunedau

Dyddiad Cau: 04/09/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Cynorthwydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/077100

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 03/09/2015

£13,871* - £14,338* (Gradd B) + 4 %


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Cymorth Pobl Ifanc - Achlysurol

Cyfeirnod y Swydd: 1/019879

Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 04/09/2015

£13,871* (Gradd B) Pwynt sefydlog *Pro rata