English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31/3/2015

Swydd


Cyflog

Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Gofal (Dydd) (Dros dro) - Cartref Gofal Awel Tywi, Llandeilo

Cyfeirnod y Swydd: 11/010008

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 13/04/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gweithiwr Gofal (Nos) (Dros dro) - Cartref Gofal Awel Tywi, Llandeilo

Cyfeirnod y Swydd: 6/010030

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 13/04/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Gofalwr/wraig - Ysgol Gynradd Llannon Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 001589

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 24/04/2015

£16,231* - £17,714* (Gradd D) *Pro-rata


Gofalwr/Gofalwraig/Cynorthwyydd (Rhan-amser 15 awr yr wythnos)

Cyfeirnod y Swydd: 019650

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 10/04/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Cynorthwyydd Arlwyo (Cyfnod penodedig hyd 30/11/2015)

Cyfeirnod y Swydd: 019764

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 13/04/2015

£13,871* - £14,338* (Gradd B) *Pro-rata


Athro / Athrawes - Ysgol Hen Heol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 4/006279

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 16/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro/Athrawes - Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 7/006291

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 10/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro / Athrawes – Ysgol Gynradd Meidrim Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006218

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 24/04/2015

£23,764


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Cynorthwyydd Cymunedol (Rhan-amser 6 awr yr wythnos) - Llyfrgell Pontyberem

Cyfeirnod y Swydd: 019671

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 10/04/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Tiwtor Dysgu Cymunedol (Cymraeg i Oedolion)

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cogydd a Gofal - Cartref Gofal Seibiant Tir Einon Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 3/011950

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 13/04/2015

£17,714* - £20,849* (Gradd E) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Cydlynydd a Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 13/04/2015

-


Gweithiwr Grwp Tadadu

Canolfan Teuluol Sant Paul, Llanelli

Dyddiad Cau: 16/04/2015

£19,240 pro rata (£14,560 gwirioneddol)


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Swyddog Cymorth Gofal Plant Dechrau'n Deg Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/019211

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 10/04/2015

£22,937 - £27,123 (Gradd G)


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Therapydd Galwedigaethol x 2 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 010375

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 16/04/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Swyddog Cynorthwyydd Gweinyddol Ysgolion - Ysgol Pwll Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 001412

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 17/04/2015

£14,338* - £16,231* (Gradd C) + 4% (*Pro-rata)


Gweithiwr Ieuenctid Arweiniol Ysgolion (Cyfnod penodedig) Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019802

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 14/04/2015

£22,937 - £27,123 (Gradd G)


Uwch-swyddog Gofal Preswyl i Blant

Cyfeirnod y Swydd: 2/009983

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 07/04/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H) efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol


Gweithiwr Sesiynol

Canolfan Teuluol Tymbl

Dyddiad Cau: 17/04/2015

£6.50 yr awr


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Athro/Athrawes dosbarth cymysg blynyddoedd 5 a 6 - Ysgol Y Felin Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/006268/1

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 15/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £34,869


Athro/Athrawes ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Gynradd Cross Hands Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/006206

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 16/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro/Athrawes ar gyfer CPA - Ysgol Y Felin Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/006268

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 15/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £34,869


Athro/Athrawes Cemeg/Bioleg - Ysgol Dyffryn Aman Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 17/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro/Athrawes Cemeg/Bioleg a Mathemateg (25%) - Ysgol Dyffryn Aman Newydd

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 17/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro / Athrawes CPA (.5) - Ysgol Hen Heol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 4/006279/1

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 16/04/2015

Amrediad cyflog o £22,023* - £37,496* Pro-rata


Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Hen Heol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/012418

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 16/04/2015

£13,871* – £14,338* (Gradd B) + 4% *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Cross Hands Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/003614

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 16/04/2015

£13,871* - £14,338* (Gradd B) + 4% *Pro-rota


Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Pontyberem Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 5/011690

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 17/04/2015

£13,871* - £14,338* (Gradd B) + 4% *Pro-rata


Rheolwr Llety dros dro (Dros dro/Secondiad)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 014111

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 07/04/2015

£26,293 - £30,178 (Gradd H)


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Ymgysylltu ag Ieuenctid (Cyfnod penodedig)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019824

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 31/03/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)


Gweithiwr KIT (Cadw Mewn Cysylltiad) Ieuenctid (Cyfnod penodedig)   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 019836

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 31/03/2015

£16,231 - £17,714 (Gradd D)