English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-

Bydd yr Awdurdod yn cynnal adolygiad o gyflogau a graddau gan gynnwys telerau ac amodau gwasanaeth yr holl staff a gyflogir o dan Amodau Gwasanaeth y Cyd-bwyllgor Trafod Telerau (JNC) ar gyfer gweithwyr Crefft a Chysylltiedig. Felly mae'n bosibl y bydd y raddfa gyflog a ddyfynnir a'r telerau ac amodau gwasanaeth yn newid ar ôl yr adolygiad. Ni fydd unrhyw drefniadau diogelu cyflogau y cytunwyd arnynt â'r undebau llafur yn berthnasol i staff newydd yr Awdurdod.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24/4/2014

Swydd


Cyflog

Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£12,915* (Gradd A) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£12,915* (Gradd A) *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Arlwyo - Cartref Gofal Maesllewelyn, Castell Newydd Emlyn

Cyfeirnod y Swydd: 3/012086

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: 25/04/2014

£13,505* (Grade A) *Pro-rata (efallai bydd lwfans penwythnos yn berthnasol)


Athro / Athrawes - Ysgol Gynradd Pum Heol

Cyfeirnod y Swydd: 2/006270

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 28/04/2014

Cyflog - ‘bydd yr amrediad cyflog o £21,804 i £37,124’


Athro / Athrawes (d)dosbarth - Ysgol Iau Llangennech

Cyfeirnod y Swydd: 1/006272

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 09/05/2014

Amrediad cyflog o £21,804-£37,124


Athro / Athrawes - Ysgol Beca, Efailwen

Cyfeirnod y Swydd: 1/006294

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/05/2014

Cyflog - ‘bydd yr amrediad cyflog o £21,804 i £37,124’


Athro/Athrawes - Cyfnod Sylfaen & CA2 (2 Swydd Llawn-amser) - Ysgol Gynradd Llandeilo

Cyfeirnod y Swydd: 1/006299

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 29/04/2014

Cyflog - ‘bydd yr amrediad cyflog o £21,804 i £37,124’


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Gwasanaethau Technegol

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£12,915* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,015* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwy-ydd Adfywio Cymunedol (Swyddi cyfnod penodol hyd 31.03.15)

Cyfeirnod y Swydd: 019328

Adfywio a Hamdden

Dyddiad Cau: 25/04/2014

£20,015 - £23,420 (Gradd F)


Gweithiwr i gefnogi llythrennedd a Gweithiwr i gefnogi rhifedd - Ysgol Bryngwyn

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 28/04/2014

£16,041 -£17,506 (Gradd D) + 4% pro rata


Gofalwr(-aig) Amser Cinio - Ysgol Pontyberem

Cyfeirnod y Swydd: 4/006878

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 02/05/2014

£14,045* (Gradd A+4%) *Pro-rata


Goruchwyliwr Cinio - Ysgol Beca

Cyfeirnod y Swydd: 006858

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 06/05/2014

£14,045* (Gradd A+4%) *Pro-rata


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,443* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Hyfforddwr Sgiliau Datblygu Rhanbarthol Newydd

Parc Y Scarlets

Dyddiad Cau: 16/05/2014

£22,000 - £30,000 y flwyddyn


Swyddog Gweinyddol yr Ysgol - Ysgol Llandybie

Cyfeirnod y Swydd: 001366

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 08/05/2014

£20,816* - £24,357* (Gradd F + 4%) *Pro-rata


Gweithiwr Cymdeithasol

Cyfeirnod y Swydd: 1/010313

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 29/04/2014

£29,211 - £32,393 (Gradd I)


Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth x 4 Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 3/014962

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 06/05/2014

£16,041* - £17,506* (Gradd D) *Pro-rata


Athro gydag Arbenigedd Dysgu Disgyblion ar y Sbectrwm Awtistig

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 06/05/2014

Cyflog: bydd yr amrediad cyflog o £21,804 i £37,124 & SEN1


Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel 1 - Ysgol Brynsaron

Cyfeirnod y Swydd: 2/017313

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 28/04/2014

£14,045* – £14,719* (Graddfa B+4%) pro rata


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-