English | Hepgor gwe-lywio

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y swydd sy'n mynd â'ch bryd a bydd manylion y swydd yn ymddangos ynghyd â manylion cysylltu, canllawiau a ffurflen gais.
-
Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau am rannu swydd yn achos pob swydd a hysbysebir sydd am o leiaf 30 awr yr wythnos, oni nodir yn wahanol yn yr hysbyseb swydd benodol. Edrychwch ar Bolisi Rhannu Swydd y Cyngor i gael rhagor o fanylion.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd Polisi Rhannu Swydd y Cyngor yn berthnasol i'r rhai a gaiff eu recriwtio a'u cyflogi'n uniongyrchol gan ysgolion. O ran swyddi gwag mewn ysgolion, cysylltwch â'r ysgol unigol sy'n recriwtio i holi am ei pholisi rhannu swydd.
-
Sylwch: Os byddwch yn derbyn penodiad am gyfnod penodol e.e. dros gyfnod mamolaeth/absenoldeb salwch/absenoldeb heb dâl ac ati, bydd y penodiad yn dod i ben ar y dyddiad a nodwyd yn eich telerau cyflogaeth neu pan fydd deiliad y swydd yn dychwelyd, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf ac ni fydd yn destun taliad dileu swydd.
-

Swyddi Gwag Mewnol: Fe welwch fod y Cyngor yn hysbysebu rhai o'i swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig". Ar hyn o bryd, mae'r swyddi gwag hyn ond ar gael i weithwyr a gweithwyr asiantaeth sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar hyn o bryd. Caiff swyddi gwag ar gyfer "Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig" eu hysbysebu ar y wefan hon gan fod llawer o'n gweithwyr nad ydynt yn gweithio mewn swyddfeydd a gallant gael mynediad i'r dudalen swyddi o gartref.

Diweddarwyd ddiwethaf: 4/3/2015

Swydd


Cyflog

Cyfeillion Lluoedd Arfog

Links

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gofalwr/wraig - Ysgol y Bynea Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 001572

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 20/03/2015

£16,041* - £17,506* (Gradd D) *Pro-rata


Gwaith Dros Dro / Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Relief

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Cynorthwywyr Teithio wrth Gefn - Rhan-amser, yn ystod y tymor, fel bydd yr angen yn codi

Cyfeirnod y Swydd: Cas

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd B) *Pro-rata


Hebryngwyr Ysgolion - Gwaith Ysbeidiol

Cyfeirnod y Swydd: Rel SCC

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Glanhawr(aig) - Ysgol Gynradd Bynea Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 000615

Adran Amgylchedd

Dyddiad Cau: 20/03/2015

£13,871* (Grade A) + 4% *Pro-rata


Glanhawr(aig) (Dros dro a cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: REL CLEAN

Amgylchedd

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£13,871* (Gradd A) *Pro-rata


Tiwtor Dysgu Cymunedol (Cymraeg i Oedolion)

Cyfeirnod y Swydd: REL TUTORS

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£20,253* (Gradd F) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 010788

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 13/03/2015

Amrediad Cyflog: L6 –L10 (£43,232 - £47,750)


Grŵp Gwella Amrywiaeth   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Grŵp Gwella Amrywiaeth

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-


Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Newydd

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 20/03/2015

£10,518 y flwyddyn


Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd (Cyfnod Mamolaeth) Newydd

Plant Dewi

Dyddiad Cau: 17/03/2015

£13,759 y flwyddyn


Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 1/012652

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/03/2015

£22,937 - £27,123 (Gradd G)


Swyddog Prosiect Systemau Adnoddau Dynol Newydd  Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 015571

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: 13/03/2015

£17,714 - £20,849 (Gradd E)


Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Bancyfelin Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006778

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 10/03/2015

£13,871* (Gradd A) + 4% *Pro-rata


Nyrs Iechyd Galwedigaethol (Gwaith Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 3/012426

Prif Weithredwr

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£22,937* (Gradd G) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Pennaeth - Maes Y Gwendraeth

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 04/03/2015

Cyflog: L29 – L35


Cynorthwywyr Personol

Sefydliad y Rowan

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

Cynnig Cyflog da


Hebryngwyr Ysgolion Newydd

Cyfeirnod y Swydd: SCP

Amgylchedd

Dyddiad Cau: 20/03/2015

£13,871* (Gradd A) + 4% *Pro-rata


Swyddog Cynllun Tai Gwarchod (Achlysurol)

Cyfeirnod y Swydd: 1/019373

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

£17,714* (Gradd E) Pwynt Sefydlog *Pro-rata


Gweithiwr Cymdeithasol Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/010284

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 13/03/2015

£29,558 - £32,778 (Gradd I)


Athro/Athrawes   Ymgeiswyr Mewnol Yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: 1/019140

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 06/03/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496 + 1 pwynt AAA


Athro/Athrawes - Ysgol Trimsaran Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 006289

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/03/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro/Athrawes ar gyfer y Cyfnod Sylfaen x 3 - Ysgol Gymraeg Ffwrnes Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/006274/1

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 19/03/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Athro/Athrawes ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Gymraeg Ffwrnes Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 2/006274

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 19/03/2015

Amrediad cyflog o £22,023 - £37,496


Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3 – Cyfnod Sylfaen - Ysgol Meidrim Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 013209

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/03/2015

£17,714* – £20,849* (Gradd E) + 4% *Pro Rata


Swyddog Cynorthwyydd (Lefel 3) (Cyfnod Sylfaen) - Ysgol Trimsaran Newydd

Cyfeirnod y Swydd: 003568

Addysg a Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12/03/2015

£17,714* - £20,849* (Gradd E) + 4% *Pro-rata


Clerc y Cyngor Tref Newydd

CYNGOR TREF CAERFYRDDIN

Dyddiad Cau: 13/03/2015

Graddfa cyflog LC3 (Pwyntiau 48-51) yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau


Cyfle Gwirfoddoli

Home-Start Caerfyrddin-Llanelli

Dyddiad Cau: Dim Dyddiad Cau

-