Rhestr Categoriau Agenda

Cyngor Sir

Y Bwrdd Gweithredol

Cyfarfodydd Penderfyniadau Aelodau Bwrdd Gweithredol ar Gyfer

Cymunedau (Yr Is-Arweinydd) - A enwid gynt yn Materion Cymunedol a Gwledig

Tai (Yr Is-Arweinydd)

Addysg a Phlant

Diogeluír Cyhoedd aír Amgylchedd

Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio

Adfywio a Hamdden

Adnoddau

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gwasanaethau Technegol - A enwid gynt yn Gwasanaethau Stryd


Pwyllgorau Eraill

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Apelau

Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwyr

Pwyllgor Penodi - Penaethiaid Gwasanaeth

Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Ymchwilio

Pwyllgor Trwyddedu

Pwyllgor Trwyddedu - A

Pwyllgor Trwyddedu - B

Pwyllgor Trwyddedu - C

Pwyllgor Penodi Aelodau

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Safonau

Pwyllgorau Craffu

Cymunedau

Addysg a Phlant

Diogeluír Cyhoedd aír Amglychedd

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Polisi ac Adnoddau


Cyd Pwyllgorau Craffu

Cyd Cymunedau

Cyd Addysg a Phlant

Cyd Diogeluír Cyhoedd aír Amgylchedd

Cyd Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Cyd Polisi ac Adnoddau


Cyd Pwyllgorau Eraill

Cyd Trwyddedu ac Cyfiawnder Cymdeithasol

Archifau

Dogfennau o'r strwythur gwleidyddol blaenorol